Gösterge Parametleri

C.perfringens 100ml’de 0
Koloni sayısı (22°C) ml’de 0
Koliform bakteri 100ml’de 0
Renk   Uygun
Koku   Uygun
Tat   Uygun
Bulanıklık   Uygun
pH   7,29
İletkenlik μS/cm 61,2
Alüminyum μg/L 0
Amonyum μg/L 0
Klorür mg/L 0,47
Demir mg/L 0
Mangan μg/L 0
Oksitlenebilirlik μg/L 1,7
Sülfat mg/L 3,6
Sodyum mg/L 1,4
TOC (Toplam Organik Karbon) mg/L 0